Conjugation of haben inne

Conjugation of haben inne [v.]

Infinitiv
Präsens

-haben inne

Indicativ
Präsens

ichhabe inne

duhast inne

erhat inne

wirhaben inne

ihrhabt inne

siehaben inne

Präteritum

ichhatte inne

duhattest inne

erhatte inne

wirhatten inne

ihrhattet inne

siehatten inne

Konjunktiv
Präsens

ichhabe inne

duhabest inne

erhabe inne

wirhaben inne

ihrhabet inne

siehaben inne

Präteritum

ichhätte inne

duhättest inne

erhätte inne

wirhätten inne

ihrhättet inne

siehätten inne

Imperativ
Präsens

(du)hab inne

Partizip
Präsens

-innehabend

Perfekt

-innegehabt

Verbs with the same pattern :

haben inne

haben inne

Abreviations

Pos. Positif

Komp. Komparativ

Super. Superlativ